Stockholms Hamnar Köpoolen

Stockholms Hamnar - hamnverksamhet i Stockholm, Nynäshamn och Kapellskär

Omstöpning av Stockholms Hamnars webbapp för kajplatsansökningar

Stockholms Hamnar är ett kommunalt bolag som ägs av Stockholms kommun och driver hamnar i Kapellskär, Nynäshamn och Stockholm. Stockholms Hamnars uppdrag innebär att främja sjöfarten och säkra Stockholmsregionens varuförsörjning. Bolaget arbetar även med att främja turism och passagerartrafik. Under 2018 åkte drygt 16 miljoner passagerare till och från Stockholm med kryssningsfartyg, färjor och skärgårdstrafik.

Köpoolen är en webbtjänst där användare kan söka intresse och ställa sig i kö för de kajplatser som finns till godo i Stockholms innerstad. Stockholms Hamnar hade tidigare en mycket enkel variant av köpoolen som med tiden hade blivit mycket svår att hantera. För att göra processen hanterbar tillfrågades vi att omarbeta köpoolen så att den passade deras arbetsprocess bättre och gjorde det lätt att hantera sökanden.

Resultatet blev en webbaserad applikation med kortbaserat gränssnitt där användare fyller i ett intuitivt ansökningsformulär för att registrera sig som sökande. Därefter har de tillgång till sin ansökan på sajten och behöver uppdatera sitt intresse årligen för att behålla sin plats i kön. Stockholms Hamnar har i sin tur ett admingränssnitt där de kan administrera och hantera alla ansökningar.

kopoolen.stockholmshamnar.se
Stockholms Hamnar Köpoolen - ansökan iPad

Formuläret för att skapa en ny ansökan guidar användaren genom processen på ett intuitivt sätt.

Stockholms Hamnar Köpoolen - ansökan iPhone Stockholms Hamnar Köpoolen - ansökan iPhone
Stockhoms Hamnar profilbild

“Att hantera ansökningar från fritidsfartygen för kajplats längs Stockholms kajer har historiskt varit en rätt omständligt process. Tillsammans med Netsolution identifierade vi vilka delar av processen som kunde digitaliseras och förenklas. Resultatet blev ett tydligt gränssnitt för den sökande där det går snabbt och enkelt att fylla i all relevant information.
    För oss som administratörer har systemet gjort att vi nu alltid har en aktuell status att kunna agera utifrån och en helhetsbild över processen. All data inklusive kommunikation med användarna finns nu samlat på ett ställe vilket ger möjligheten att sömlöst hantera processen utan att det krävs någon överlämning handläggare emellan.”

– Tor Wildenstam, hamnstyrman & enhetschef Innerstadskajer, Stockholms Hamnar
Stockholms Hamnar UI Components

Process. Komponenter som används i appen.

Stockholms Hamnar UI Typography

Process. Färger och typografi som används i Köpoolen.