Stockholms Hamnar - hamnverksamhet i Stockholm, Nynäshamn och Kapellskär

Redesign och uppdatering av Stockholms Hamnars kryssningsappar

Stockholms Hamnar är ett kommunalt bolag som ägs av Stockholms kommun och driver hamnar i Kapellskär, Nynäshamn och Stockholm. Stockholms Hamnars uppdrag innebär att främja sjöfarten och säkra Stockholmsregionens varuförsörjning. Bolaget arbetar även med att främja turism och passagerartrafik. Under 2018 åkte drygt 16 miljoner passagerare till och från Stockholm med kryssningsfartyg, färjor och skärgårdstrafik.

Netsolution blev tillfrågade om vi kunde uppdatera deras kryssningsappar. Appen Cruise Stockholm visar vilka kryssningsfartyg som anlöper Stockholm och Nynäshamn. Cruise Stockholm har med tiden blivit en verksamhetskritisk applikation och är det som används för att hålla koll på fartygsanlöp i Stockholmsregionen. Stockholms Hamnar ville även öppna upp för mer användning för resenärerna och inte bara för personer som arbetar kring hamnen, vilket var det tidigare syftet.

Resultatet blev ett nytt grafiskt utseende och funktion för både Android och iOS. Förutom listning av anlöp gör den nya appen det möjligt att spara fartygsanlöp. Som resenär får man även hjälp med kollektivtrafik och hur man smidigast tar sig in till Stockholm som resenär. Det finns även en samling med användbara webblänkar för den som besöker Stockholm och Nynäshamn.

www.stockholmshamnar.se

Möjligheten att kunna spara fartyg gör det enkelt för användare intresserade att återkomma till dessa mer frekvent.

Stockholms hamnar inga sparade kryssningar iphone
Stockholms hamnar alla kryssningar iphone
Stockholms hamnar sparade anlöp karta iphone
Stockhoms Hamnar profilbild

“Netsolution har verkligen tagit vår app till helt nya höjder! Ett inte helt lätt arbete, eftersom vi ville ha in ganska många nya funktioner. Men resultatet blev över förväntan och våra användare är helnöjda.”

– Jorun Nikander, Kommunikatör & digitala kanaler, Stockholms Hamnar
Stockholms hamnar utforska iphone
Stockholms hamnar om fartyget iphone

Tv: Vy med användbara länkar för att ge personer som är nya till Stockholm hjälp om hur man reser kollektivt eller t.ex. sevärdheter.