Nordax illustration

Nordax - nordisk bankaktör

Långvarig samarbetspartner inom systemutveckling och digital arkitektur

Nordax är en ledande nordisk specialistbank som erbjuder konkurrenskraftig in- och utlåning till cirka 150.000 privatkunder i Sverige, Norge, Finland och Tyskland. De har cirka 200 anställda och genom sin centraliserade affärsmodell bedrivs hela verksamheten från kontor i Stockholm. Nordax grundades 2003 och har sedan dess växt och format en organisation baserad på stort kunnande och engagemang.

Vi har haft flera projekt löpande med Nordax sedan 2014. Vi har bland annat hjälpt företaget med nyutveckling, förvaltning och drift av webbsidor byggda på EPiServers plattform. Vi har också varit med och tagit fram Nordax nya kundportal, där kunder får en översikt över sitt engagemang och själva kan utföra bankärenden.

Vi bistår även Nordax med konsulter för utveckling och drift av interna applikationer och system som integrerar samarbetspartners i och utanför Sverige med Nordax dagliga verksamhet.

www.nordax.se