Newsec - en av norra europas främsta fastighetsaktörer

Webbplats med fokus på att integrera besökarna och ge rätt service

Newsec är en av fastighetsbranchens främsta aktörer med egen verksamhet i sju länder. Newsec genomför årligen tusentals uppdrag inom fastighetsförvaltning. Detta kräver god webbarkitektur kombinerat med användarvänlighet för att kunna hålla en hög servicenivå gentemot sina kunder.

Netsolution fick helhetsansvaret att utveckla ny multinationell webbplats för Newsec i Sverige, Norge, Finland samt internationellt. Uppdragets målsättning var att modernisera webbplatserna genom att bli användarvänlig samt ge rätt service och information för besökarnas olika behov och önskemål.

Slutprodukten genererade mycket positiv feedback från användare och beställare hos Newsec som upplevde att den nya webbplatsen underlättade i verksamheten. Newsec fick dessutom en webbplats som ligger helt i linje med företagets profil av att framstå en kreativ aktör med helhetsutbud inom servicetjänster till fastighetsägare, investerare, lokalanvändare etc.

www.newsec.se